Jednostki organizacyjne

USOS

DZIEKAN I RADA

 WYDZIAŁU NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII
Wojskowej Akademii Technicznej

zawiadamiają, że w dniu 14 marca 2017 r., o godz.12.00,
 w sali Rady Wydziału (budynek 100, sala 165), przy ul. gen. S. Kaliskiego 2
w Warszawie odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr inż. Emilii Żuchowskiej-Kotlarz

Temat rozprawy:
Strukturalne uwarunkowania właściwości nadprzewodzących MgB2

 

promotor    dr hab. inż. Tomasz CZUJKO, prof. WAT
recenzenci: dr hab. Marian CISZEK, prof. PWr
                   dr hab. inż. Dariusz OLESZAK, prof. PW

 

INFO DLA WYKŁADOWCÓW