Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

07-12-2017 09:41
06-12-2017 18:15
01-12-2017 13:10
01-12-2017 13:10
27-11-2017 17:55
27-11-2017 17:55
27-11-2017 17:55
27-11-2017 17:55
22-11-2017 05:43
22-11-2017 05:43
22-11-2017 05:43
21-11-2017 08:07
16-11-2017 11:37
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
06-11-2017 12:16
06-11-2017 12:16
06-11-2017 12:15
06-11-2017 12:15
06-11-2017 12:00
30-10-2017 10:54
30-10-2017 10:54
30-10-2017 10:54
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02

MOSTECH to program mobilności krajowej dla studentów i doktorantów polskich uczelni technicznych, umożliwiający odbycie części studiów poza uczelnią macierzystą. Program MOSTECH, działa na podstawie porozumienia zawartego
we Wrocławiu 26 lutego 2005 r. przez uczelnie techniczne.

mostech

Uczestnicy Programu MOSTECH

 • studenci 5 i 6 semestru studiów I-go stopnia;
 • studenci 1, 2 i 3 semestru studiów II-go stopnia (o ile nie jest to ostatni semestr studiów);
 • uczestników studiów III stopnia po pierwszym roku studiów.

Czas pobytu w wybranej uczelni:

 • jeden semestr;
 • dwa semestry pod warunkiem uzyskania zgody dziekana uczelni macierzystej na wyjazd na kolejny semestr.

Przykładowe uczelnie, na które można wyjechać:

 • Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;
 • Politechnika Warszawska;
 • Politechnika Wrocławska;
 • Politechnika Krakowska;
 • Politechnika Białostocka;
 • Politechnika Gdańska.

Rekrutacja do Programu MOSTECH

 • do 15 maja studenci przesyłają do Biura KAUT wnioski na semestr zimowy;
 • do 30 listopada studenci przesyłają do Biura KAUT wnioski na semestr letni.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROGRAMIE MOSTECH:

www.kaut.agh.edu.pl

Kontakt w sprawie Programu MOSTECH w WAT

DZIAŁ ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA

mgr Natalia PYKACZ

Budynek 100 pokój 88 tel. 261 839 760

e-mail: most.mostech@wat.edu.pl

Most

PROGRAM MOBILNOŚCI KRAJOWEJ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW - MOST

MOST jest programem mobilności krajowej dla studentów i doktorantów, którego celem jest odbycie studiów przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z niemal 30 najlepszych ośrodków akademickich w Polsce. W swoich ogólnych założeniach program MOST nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS.

Uczestnicy Programu MOST

 • studenci, którzy ukończyli 2 semestr studiów I-go stopnia;
 • studenci 2 i 3 semestru studiów II-go stopnia (o ile nie jest to ostatni semestr studiów);
 • doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów.

Czas pobytu w wybranej uczelni:

 • jeden semestr;
 • dwa semestry pod warunkiem uzyskania zgody dziekana uczelni macierzystej na wyjazd na kolejny semestr.

Przykładowe uczelnie, na które można wyjechać

 • Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;
 • Politechnika Gdańska;
 • Uniwersytet Warszawski;
 • Uniwersytet Jagielloński;
 • Uniwersytet Gdański.

Rekrutacja do Programu MOST

WIĘCEJ INFORMACJI O PROGRAMIE MOST:

www.most.amu.edu.pl

KONTAKT W SPRAWIE PROGRAMU MOST w WAT

DZIAŁ ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA

mgr Natalia PYKACZ

Budynek 100 pokój 88 tel. 261 839 760

e-mail: most.mostech@wat.edu.pl

INFO DLA WYKŁADOWCÓW