Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
21-02-2018 07:05
21-02-2018 07:05
13-02-2018 15:31
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21

W dniach 21-22 maja 2015 odbyło się VIII Międzyuczelniane Seminarium Kół Naukowych. Organizatorami tej konferencji były: Koło Naukowe Chemików, Wydział Nowych Technologii i Chemii WAT oraz Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce (WITU). Seminarium swoim patronatem objął Dyrektor WITU płk dr inż. Jacek Borkowski.

DSC 0084W dniu 21 maja obrady odbyły się w budynku Biblioteki Głównej WAT. Po powitaniu Gości przez Przewodniczącego Koła Naukowego Chemików mgr. inż. Rafała Lewczuka, głos zabrał Dziekan WTC prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło. Po inspirującej przemowie pana Dziekana, płk Jacek Borkowski wyraził zadowolenie ze współpracy przy tworzeniu Seminarium oraz opowiedział o zapleczu badawczym i pracach prowadzonych w WITU. Następnie Opiekun Koła oficjalnie podziękował płk. Borkowskiemu przekazując w jego ręce pamiątkowy ryngraf. Wśród zaproszonych gości znalazł się również Zastępca Dowódcy Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń ppłk Krzysztof Budyn, który zaprezentował działanie oraz zakres obowiązków Ośrodka będącego współorganizatorem VII Międzyuczelnianego Seminarium Kół Naukowych.DSC 0130
Wielką atrakcją okazał się wykład dr. hab. inż. Michała Fedoryńskiego profesora Politechniki Warszawskiej pt. „Od Willstättera, Robinsona, Woodwarda, Corey'a do ... kogoś z Was” na temat analizy retrosyntetycznej.
Po ciepło przyjętym wykładzie rozpoczęły się sesje plenarne i posterowe trwające do godz. 17. Na zakończenie pierwszego dnia zostały wręczone certyfikaty uczestnictwa oraz nagrody za najlepsze wystąpienia ufundowane przez WITU. I nagrodę w wysokości 500 zł otrzymała Anna Górecka z Politechniki Gdańskiej, II nagrodę w wysokości DSC 0150400 zł otrzymał Piotr Prasuła z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, a III nagrodę w wysokości 300 zł otrzymał Łukasz Gutowski z Wojskowej Akademii Technicznej.
22 maja odbył się wyjazd do Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia. Po wysłuchaniu referatów na temat funkcjonowania i prac prowadzonych w Instytucie, uczestnicy Seminarium mogli zwiedzić Zakład Badań Materiałów Wybuchowych oraz DSC 0163Zakład Badań Uzbrojenia Strzeleckiego. Głównym punktem programu było zademonstrowanie systemu szkolno-treningowego „Śnieżnik”. Jest to symulator przeznaczony do nauki, kontroli i oceny celowania z broni strzeleckiej oraz przygotowania żołnierzy do strzelań amunicją bojową na otwartych strzelnicach, wykrywania, rozpoznawania i niszczenia celów rzeczywistych w różnym terenie i warunkach atmosferycznych, współdziałania w walce przy zastosowaniu różnych rodzajów broni i formacji, a DSC 0383także reagowania żołnierzy w sytuacjach nietypowych. Każdy z Uczestników miał okazję strzelać z granatnika, broni snajperskiej oraz karabinu umieszczonego na ruchomej platformie symulującej ruch śmigłowca. Po powrocie na teren WAT, na zakończenie Seminarium, odbył się Piknik Wydziału Nowych Technologii i Chemii.
Współpraca z WITU zaowocowała bardzo dobrą organizacją oraz byłaP5227643 cennym doświadczeniem dla obydwu stron. Można śmiało stwierdzić, że Międzyuczelniane Seminarium Kół Naukowych to konferencja na poziomie ogólnopolskim, przyciągająca z roku na rok coraz więcej Młodych Naukowców. Te dwa dni dały wszystkim Uczestnikom możliwość zaprezentowania wyników swoich badań, nawiązania nowych kontaktów, a przede wszystkim, miłego spędzenia czasu.

INFO DLA WYKŁADOWCÓW