Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

13-02-2018 15:31
13-02-2018 15:31
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21

STRONA GŁÓWNA
OPIS PROJEKTU
PUBLIKACJE
ZAPYTANIA OFERTOWE

WAT

NCBiR

 

 

 

 

 

 

 

Wojskowa Akademia Techniczna

realizuje projekt: „Niezasilane detektory HOT

z HgCdTe o wysokiej szybkości odpowiedzi”

program: TANGO1

Nr projektu: 266576/NCBR/2015

Wartość projektu: 972 500,00 PLN

Wartość dofinansowania: 822 500,00 PLN

Okres realizacji: 1.05 2015 – 31.10.2017

Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania niezasilanych detektorów podczerwieni z HgCdTe optymalizowanych na 10 mm, pracujących z chłodzeniem termoelektrycznym o czułości Ri ≥ 0,7 A/W i stałej czasowej τ ≤ 2 ns.

INFO DLA WYKŁADOWCÓW