Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
21-02-2018 07:05
21-02-2018 07:05
13-02-2018 15:31
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21

Oferty pracy w projekcie
„Immersyjny wysokotemperaturowy detektor z InAsSb zakresu średniej podczerwieni”

Zapraszamy do składania ofert na realizację usług badawczych w projekcie „Immersyjny wysokotemperaturowy detektor z InAsSb zakresu średniej podczerwieni” w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, na Wydziale Nowych Technologii i Chemii.

•    Wykonawca 1: Kluczowy personel B+R (doktor hab./doktor)
•    Wykonawca 2: Kluczowy personel B+R (doktor hab./doktor)
•    Wykonawca 3: Personel B+R (inżynier)

INFO DLA WYKŁADOWCÓW