Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

22-11-2017 05:43
22-11-2017 05:43
22-11-2017 05:43
21-11-2017 08:07
21-11-2017 08:07
16-11-2017 11:37
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
06-11-2017 12:16
06-11-2017 12:16
06-11-2017 12:15
06-11-2017 12:15
06-11-2017 12:00
30-10-2017 10:54
30-10-2017 10:54
30-10-2017 10:54
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 08:42
23-10-2017 08:42
20-10-2017 14:15
20-10-2017 11:07

Na kwietniowej Radzie Wydziału (20 kwietnia 2017) został rozstrzygnięty Konkurs na najwyżej punktowaną publikację z Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT wydaną w roku 2016.

Zwyciężyła publikacja trzech autorów z WTC: kpt. dr inż. Małorzaty Kopytko, ppłk dr hab. inż. Piotra Martyniuka oraz prof. dr hab. inż. Antoniego Rogalskiego pt. Challenges of small-pixel infrared detectors: a review, opublikowana w czasopiśmie Reports on Progress in Physics, vol. 79, 046501-1-42 (2016).
Czasopismo to charakteryzuje się współczynnikiem wpływu równym 12,933.
Dziekan Wydziału wręczył autorom tej publikacji dyplomy. Zwycięstwo w konkursie wiąże się również z nagrodą pieniężną.

Drugie miejsce w konkursie zajęła publikacja pt. HgCdTe barrier infrared detectors opublikowana przez kpt dr inż. Małgorzatę Kopytko oraz prof. dr hab. inż. Antoniego Rogalskiego w czasopiśmie Progress in Quantum Electronics, vol. 47, 1-18 (2016) o współczynniku wpływu 6.923.

Trzecie miejsce w rywalizacji przypadło publikacji prof dr hab. inż. Stanisława Cudziło oraz dr Ernsta-Christiana Kocha pt. Safer pyrotechnic obscurants based on phosphorus(V) nitride, opublikowana w czasopiśmie Angewandte Chemie-International Edition, vol. 55, 15439–15442 (2016) o współczynniku wpływu 11,709.

IMAG1777IMAG1780

INFO DLA WYKŁADOWCÓW