Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
21-02-2018 07:05
21-02-2018 07:05
13-02-2018 15:31
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21

W dniu 30 marca w Sali Rady Wydziału odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów I stopnia na kierunkach kształcenia chemia i inżynieria materiałowa.

Spotkanie prowadził dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii Pan prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO w obecności Prorektora ds. Studenckich Wojskowej Akademii Technicznej Pani prof. Marzeny TYKARSKIEJ, Prodziekana ds. Naukowych Pana prof. Pawła PERKOWSKIEGO oraz Prodziekana ds. Studenckich dr inż. Zbigniewa ZARAŃSKIEGO.

Dziekan w swoim wystąpieniu pogratulował wszystkim zebranym ukończenia studiów I stopnia i uzyskania tytułu zawodowego inżynieria. Na kierunku chemia, w terminie studia ukończyło 39 studentów spośród 91 rozpoczynających studia w październiku 2013 roku. Sprawność studiów wyniosła więc 42,8 %. Mniejsza sprawność studiów była na kierunku inżynieria materiałowa, gdzie rozpoczynało 40 studentów, a skończyło w terminie 12 co oznacza sprawność tego kierunku 33,3 %.

Szczególne serdeczne gratulacje dziekan złożył studentom, którzy ukończyli studia z wyróżnieniem i otrzymali dyplomy z czerwonym paskiem. Do nich należą absolwenci z kierunku studiów chemia – Pani inż. Agata WĄCHAŁA oraz sierż. pchor.. Bartosz Daniel WOJTALEWICZ. Wyróżnieni otrzymali także drobne upominki.

Szczególnie gratulację zostały przekazane absolwentom z kierunku kształcenia Chemia, którzy ukończyli studia z oceną bardzo dobry. Do nich należą:

  1. sierż. pchor. inż. Kamil BIELAWSKI
  2. sierż. pchor. inż. Michał Karol, DZIAK
  3. sierż. pchor. inż. Natalia Kinga JAGIEŁŁO
  4. inż. Agata Izabela SŁOMSKA
  5. inż. Renata RAMATOWSKA
  6. inż. Angelika KLOS
  7. inż. Małgorzata Izabela DUDEK
  8. inż. Maciej Paweł GRĄDZIEL
  9. inż. Natalia Katarzyna SZEMLIŃSKA
  10. inż. Beata Małgorzata CZĄBA

W tym okresie dyplomowania z oceną bardzo dobry studia II stopnia ukończyła jedna absolwentka uzyskując tytuł magistra inżynieria na kierunku inżynieria materiałowa – Pani inż. Katarzyna SKROBAN

Dwoje studentów studia I stopnia ukończyło w trybie indywidualnym i do nich należą Pani inż. Agata WĄCHAŁA i sierż. pchor. inż. Łukasz BUCZEK – serdecznie gratulacje i podziękowania !

Podziękowania otrzymali również absolwenci, którzy aktywnie pracowali w studenckich kołach naukowych. Do nich należy przede wszystkim Pan inż. Maciek GRĄDZIEL – przewodniczący Koła naukowego Chemików, organizator między innymi międzyuczelnianej konferencji młodych naukowców z krajowych kół naukowych studentów chemii i inżynierii materiałowej

Pani inż. Agata WĄCHAŁA zdobyła także w konkursie Rektora o najlepszą pracę poza programową nagrodę III stopnia. Pani inż. Agata WĄCHAŁA jest także członkiem Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia.

Po zakończeniu dyplomowania w tym okresie i zdania egzaminów dyplomowych dwie prace inżynierskie zostaną skierowane na konkurs o nagrodę Rektora Komendanta WAT to są prace Pana inż. Kamila BIELAWSKIEGO – promotor pracy ppłk. dr hab. inż. Przemysław KULA oraz praca Pana inż. Bartosza Daniela WOJTALEWICZA – promotor pracy – dr inż. Micha CZERWIŃSKI

W wydziałowej Radzie Samorządu Studenckiego do końca reprezentowała ten organ Pani Katarzyna ŻELAZNY, która między innymi zapoznawała się i podpisywała uchwalone przez Radę Wydziału plany studiów realizowanych w naszym wydziale – otrzymała serdeczne podziękowania !!!!

INFO DLA WYKŁADOWCÓW