Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
21-02-2018 07:05
21-02-2018 07:05
13-02-2018 15:31
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21

Prof. Robert A. VARIN

Department of Mechanical and Mechatronics Engineering
University of Waterloo,
200 University Ave. W.
Waterloo, Ontario N2L 3G1
Kanada


PrBez tytułuof. Robert Varin ur. 01.05.1946 r. w Warszawie. Skończył studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej w 1972 r. ze specjalnością „Metaloznawstwo i obróbka cieplna”. W roku 1976 uzyskał doktorat w Instytucie Inżynierii Materiałowej PW napisany pod kierunkiem Prof. Macieja W. Grabskiego, nt. „Struktury granic ziarn w metalach”.
W latach 1978-80 przebywał jako Post-Doctoral Fellow na Uniwersytecie  w Manitobie (Winnipeg) w Kanadzie gdzie pracował nad tematyką związków pomiędzy procesami zachodzącymi na granicach ziarn w polikryształach a ich właściwościami mechanicznymi. W latach 1980-1982 pracował jako adiunkt w Instytucie Inżynierii Materiałowej PW.
W roku 1982 wyjechał na staż naukowy do Kanady, gdzie w 1983 roku został zatrudniony jako „Assistant Professor” na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Waterloo w Kanadzie. Zajmując jako pierwsze stanowisko wykładowcy przedmiotów z dziedziny nauki o materiałach i inżynierii materiałowej, przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej na Uniwersytecie w Waterloo do rangi „Profesora”. Jest autorem i współautorem około 200 prac w czasopismach naukowych i zbiorach konferencyjnych na temat granic ziarn w metalach i ich wpływu na właściwości polikryształów, struktury i właściwości materiałów kompozytowych zarówno o osnowie polimerowej jak i metalicznej, związków międzymetalicznych oraz nanostrukturalnych materiałów do magazynowania wodoru.

Document page 001

INFO DLA WYKŁADOWCÓW