Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

22-11-2017 05:43
22-11-2017 05:43
22-11-2017 05:43
21-11-2017 08:07
21-11-2017 08:07
16-11-2017 11:37
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
06-11-2017 12:16
06-11-2017 12:16
06-11-2017 12:15
06-11-2017 12:15
06-11-2017 12:00
30-10-2017 10:54
30-10-2017 10:54
30-10-2017 10:54
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 08:42
23-10-2017 08:42
20-10-2017 14:15
20-10-2017 11:07

   W dniu 18 marca 2017 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się uroczystość pierwszego „Absolutorium” elitarnego międzyuczelnianego kierunku studiów „Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia”. W wymienionym uroczystym spotkaniu  uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Nowych Technologii i Chemii  z dziekanem wydziału prof. dr. hab. inż. Stanisławem CUDZIŁO oraz zastępcą dziekana ds. wojskowych ppłk. dr inż. Bogusławem SIODŁOWSKIM.

   W pierwszym takim „Absolutorium” organizowanym przez trzy uczelnie brali udział przedstawiciele kierownictwa Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej oraz kadra kierownicza Wydziału Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
   Na interdyscyplinarny kierunek studiów kwalifikowani są kandydaci spełniający warunki do podjęcia studiów II stopnia w wyżej wymienionych uczelniach, gdzie w czasie trwania studiów poszczególne semestry zaliczane są na wymienionych trzech wydziałach. Studia kończą na tej uczelni, na której zostali zakwalifikowani.
   Serdecznie gratulujemy uzyskania studentom „Absolutorium” i już niedługo tytułu  magistra inżyniera na tym kierunku studiów.

INFO DLA WYKŁADOWCÓW