Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

07-12-2017 09:41
06-12-2017 18:15
01-12-2017 13:10
01-12-2017 13:10
27-11-2017 17:55
27-11-2017 17:55
27-11-2017 17:55
27-11-2017 17:55
22-11-2017 05:43
22-11-2017 05:43
22-11-2017 05:43
21-11-2017 08:07
16-11-2017 11:37
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
09-11-2017 14:07
06-11-2017 12:16
06-11-2017 12:16
06-11-2017 12:15
06-11-2017 12:15
06-11-2017 12:00
30-10-2017 10:54
30-10-2017 10:54
30-10-2017 10:54
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02
23-10-2017 13:02

Samorząd Studencki Wojskowej Akademii Technicznej w drodze konkursu oferenta na najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia studentów
Wojskowej Akademii Technicznej
od

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

wybrał

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Warunki ubezpieczenia:

  • Ubezpieczenie ma charakter dobrowolny
  • Wysokość sumy ubezpieczenia: do wyboru: 15 000 zł.20 000 zł. lub 25 000 zł.
  • Wysokość składki ubezpieczeniowej za cały rok akademicki 2016/2017 wynosi 14 zł. (przy sumie ubezpieczenia 15 000 zł. ) 18 zł. (przy sumie ubezpieczenia 20 000 zł) 23 zł.  (przy sumie ubezpieczenia 25 000 zł)
  • Ubezpieczenie obejmuje pakiet podstawowy oraz usługi assistance, m.in.: transport medyczny, wizytę pielęgniarki, indywidualne korepetycje, pomoc rehabilitacyjną
  • Ubezpieczenie udziela ochrony studentom podczas praktyk (także zagranicznych), a także podczas zajęć sportowych (treningi, zawody), zarówno na uczelni, jak i poza uczelnią w sekcjach (klubach) sportowych
  • Agent ubezpieczeniowy oferuje także dodatkowe możliwości, tj.:
    • Zniżki do 40 % przy ubezpieczeniu mieszkania/domu
    • Zniżki do 10 % przy ubezpieczeniach komunikacyjnych (OC, AC, NNW, Assistance)

1. Student zainteresowany ubezpieczeniem dokonuje wpłaty u Starosty Grupy Dziekańskiej.

2. Starosta sporządza w formie elektronicznej 3 egzemplarze wykazów studentów swojej grupy na podstawie wzoru wykazu uzależnionego od Sumy ubezpieczenia. Wykazy można pobrać ze strony internetowej wydziału lub w dziekanacie. Wykazy zawierają: imię i nazwisko, PESEL, adres zameldowania nr grupy, podpis osoby, która chce się ubezpieczyć.

UWAGA: wykazy sporządzone odręcznie, pokreślone i nieczytelne nie będą przyjmowane

3. Starosta dokonuje wpłaty na podstawie załączonego wykazu osób:

U przedstawiciela PZU dostępnego

w Domu Studenckim nr 2, w pokoju nr 1, (Świetlica), ul. Kaliskiego 11

W dniach od 18.10.2016-24.11.2016

Wtorek, Środa, Czwartek w godz. 15:15-17:15

 

Dokumenty do pobrania

INFO DLA WYKŁADOWCÓW