Jednostki organizacyjne

USOS

Ostatnio dodane pliki

22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
22-02-2018 09:49
21-02-2018 07:05
21-02-2018 07:05
13-02-2018 15:31
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21
13-02-2018 15:21

W dniu 13 kwietnia 2016 roku w Sali Rady Wydziału, dziekan Wydziału Nowych Technologii  i Chemii Pan prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO, Zastępca Dziekana ds. Wojskowych  ppłk. dr inż. Bogusław SIODŁOWSKI oraz  pracownicy dziekanatu spotkali się ze studentami, doktorantami i nauczycielami akademickimi biorącymi udział w dniu otwartym w Akademii, który odbył się 19 marca 2016 roku.

Profesor CUDZIŁO podziękował wszystkim obecnym za duże zaangażowanie w przygoto-wanie i realizację zadań realizowanych w tym dniu.
Przypomniał, że wszyscy obecni na spotkaniu w pierwszej kolejności przygotowali pokazy ćwiczeń laboratoryjnych i pokazy pirotechniczne a następnie już w dniu otwartym spotykali się z wizytującymi młodymi ludźmi, których interesowały studia w naszym Wydziale. Wyma-gało to dużego wysiłku organizacyjnego i merytorycznego a także dużo czasu osobistego  aby zorganizowane pokazy i ćwiczenia były nie tylko interesujące ale także zrozumiałe dla wszystkich odwiedzających. Przygotowane pokazy odbyły się w trzech miejscach na bazie trzech zakładów z Instytutu Chemii oraz Katedry  Zaawansowanych Materiałów i Technologii.
Pierwsze laboratorium to pokaz zorganizowany w bloku 55 w Zakładzie Radiometrii i Monito-ringu Skażeń, gdzie głównym odpowiedzialnym był por. mgr inż. Michał GRABKA, drugim to ćwiczenia  w Zakładzie Chemii w budynku 14, gdzie głównym odpowiedzialnym był mjr mgr inż. Marek FILIPOWICZ. Kolejne stanowiska były przygotowane w budynku Katedry Zaa-wansowanych Materiałów i Technologii  oraz w Zakładzie Materiałów Wybuchowych Instytutu Chemii. Za przygotowanie w Katedrze odpowiedzialnym był mgr inż. Michał ZIĘTALA  a w zakładzie dr inż. Leszek SZYMAŃCZYK. W sumie zaangażowanych było 30 osób. Spotkania przeprowadzono w kilku grupach przyszłych kandydatów na studia, skierowanych przez główne stanowisko Wydziału znajdujące się w Klubie WAT.   
Efekty spotkań będą widoczne po ilości składanych wniosków przez uczestników spotkań na kierunki kształcenia chemia i inżynieria materiałowa oraz chemia i inżynieria materiałów spe-cjalnego przeznaczenia.
Na zakończenie spotkania dziekan Profesor Stanisław CUDZIŁO wręczył wszystkim drobne upominki wraz podziękowaniami na specjalnych do tego spotkania przygotowanych dyplo-mach.  

INFO DLA WYKŁADOWCÓW