» » PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD na posiedzeniu 13.12.2018r. (UWAGA rozpoczęcie obrad godz. 10.00)

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD na posiedzeniu 13.12.2018r. (UWAGA rozpoczęcie obrad godz. 10.00)

wpis w: Aktualności | 0

 

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

na posiedzeniu 13.12.2018r.  (UWAGA rozpoczęcie obrad godz. 10.00)

 

 

   Na podstawie regulaminu Rady Wydziału stałe komisje Rady proponują rozpatrzyć na posiedzeniu 13.12.2018r. następujące sprawy wymagające uchwał i opinii:

 

 

   – wszczęcie przewodów doktorskich (mgr inż. D. Gordon, E. Budzyńska, J. Łukasiewicz,      R. Zawisza;

   – wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr M. Czubaszek;

   – powołanie komisji doktorskiej i egzaminacyjnych mgr M. Czubaszek;

   – zamknięcie przewodu doktorskiego (mgr inż. U. Gaik);

   – wyrażenie zgody na dopuszczenie do zajęć dydaktycznych;

   – opinia dotycząca skierowania na konkurs PRM rozprawy dr. S. Dyjaka;