» » PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD na posiedzeniu 18.10.2018r. (godz. 12.00)

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD na posiedzeniu 18.10.2018r. (godz. 12.00)

wpis w: Aktualności | 0

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

na posiedzeniu 18.10.2018r.  (godz. 12.00)

 

 

   Na podstawie regulaminu Rady Wydziału stałe komisje Rady proponują rozpatrzyć na posiedzeniu 18.10.2018r. następujące sprawy wymagające uchwał i opinii:

 

 

 

   – nadanie stopnia doktora (mgr inż. S. Dyjak);

   – wszczęcia przewodów doktorskich (mgr M. Czubaszek, B. Szczęśniak, A. Drzewicz),

   – wyznaczenie recenzentów w przewodach doktorskich mgr A. Krajewskiej, E. Oleszek, D. Dziedzica);

   – korekta uchwały wyborczej z 19.10.2017r.;

   – opinia dotycząca planów/programów studiów;

 

 

                                                                                                                                                             Sekretarz Rady