» » Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

wpis w: Aktualności | 0

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 12 października w Klubie WAT odbyło się uroczyste spotkanie komendy Wojskowej Akademii Technicznej z wykładowcami, naukowcami i pracownikami uczelni. Podczas uroczystości Rektor-Komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek i Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz wręczyli medale i wyróżnienia szczególnie zasłużonym pracownikom. Wśród wyróżnionych nie zabrakło pracowników Wydziału Nowych Technologii i Chemii.

Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, naukowej i wychowawczej wyróżnieni tytułem i odznaką „Zasłużonego Nauczyciela Akademickiego Wojskowej Akademii Technicznej” zostali nauczyciele akademiccy Wydziału Nowych Technologii i Chemii:

1) dr hab. Krzysztof KUŚMIEREK;

2) dr inż. Dariusz SIEMIASZKO;

3) dr inż. Karol Antoni STASIEWICZ;

4) dr inż. Mateusz SZALA;

5) dr inż. Paweł MARĆ;

6) ppłk dr hab. inż. Przemysław KULA;

Dodatkowo na podstawie § 6 ust. 6 „Regulaminu przyznawania nagród rektora dla nauczycieli akademickich WAT”, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu WAT nr 61/WAT/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród rektora dla nauczycieli akademickich WAT wyróżnieni zostali pracownicy i zespoły pracowników Wydziału Nowych Technologii i Chemii:

Dr inż. Maciej CHRUNIK – nagrodą pieniężną i dyplomem – za osiągnięcie naukowe będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora pt. „Mono- i nanokryształy rombowych boranów bizmutu do zastosowań w optyce nieliniowej”.

Zespół pracowników w składzie:

 1. a) dr hab. inż. Jarosław PUTON — nagrodą pieniężną i dyplomem,
 2. b) płk dr inż. Bogusław SIODŁOWSKI – nagrodą pieniężną i dyplomem,
 3. c) mgr Agata OSZCZAK-NOWIŃSKA – nagrodą pieniężną i dyplomem,
 4. d) dr inż. Jolanta NIEDŹWIECKA — dyplomem,
 5. e) dr inż. Mirosław MAZIEJUK (WIChiR) — dyplomem,
 6. f) dr inż. Monika SZYPOSZYŃSKA (WIChiR) — dyplomem,
 7. g) mgr inż. Edyta BUDZYŃSKA — dyplomem,
 8. h) mgr inż. Urszula GAIK — dyplomem,

– za organizację międynarodowej konferencji „26th Annual Conference of International Society for lon Mobility Spectrometry”.

Zespół pracowników w składzie:

 1. a) dr hab. inż. Paweł PERKOWSKI — nagrodą pieniężną i dyplomem,
 2. b) prof. dr hab. inż. Jarosław RUTKOWSKI – nagrodą pieniężną i dyplomem,
 3. c) prof. dr hab. inż. Tomasz CZUJKO – nagrodą pieniężną i dyplomem,
 4. d) dr inż. Waldemar GAWRON — nagrodą pieniężną i dyplomem

– za osiągnięcie organizacyjne: Uruchomienie w WAT studiów doktoranckich w ramach pierwszej edycji programu MNiSW „Doktorat wdrożeniowy”.

          Wyróżnionym serdecznie gratulujemy.