» » INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU NCN OPUS – 2016/23/B/ST5/00532

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU NCN OPUS – 2016/23/B/ST5/00532

wpis w: Aktualności | 0

      Zespół Badań Strukturalnych Zakładu Chemii WAT kierowany przez prof. Jerzego Chomę w latach 2017-2020 realizuje projekt UMO-2016/23/B/ST5/00532 pt. „Otrzymywanie i badanie adsorpcyjnych właściwości hybrydowych materiałów MOF-grafen finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 23 panel ST5.

      W skład zespołu badawczego realizującego projekt wchodzą:

prof. dr hab. inż. Jerzy Choma – kierownik projektu,

mgr inż. Barbara Szczęśniak – główny wykonawca,

oraz dr inż. Aleksandra Dziura, dr inż. Anna Drzewińska, mgr inż. Sylwia Gwardiak.

      Projekt jest poświęcony badaniom właściwości adsorpcyjnych kompozytów zawierających grafen, w tym w szczególności kompozytów MOF-grafen. Skupiono się przede wszystkim na właściwościach adsorpcyjnych tych materiałów względem dwutlenku węgla, wodoru oraz lotnych związków organicznych (VOCs). Zsyntetyzowano cztery rodzaje nowych kompozytów zawierających grafen:

 • kompozyty węgiel aktywny-grafen
 • kompozyty uporządkowany, mezoporowaty węgiel-grafen
 • kompozyty skarbonizowany MOF-grafen domieszkowane Pt     
 • kompozyty mezoporowaty grafen-MOF

 

      Wszystkie otrzymane materiały charakteryzowano za pomocą niskotemperaturowych izoterm adsorpcji azotu oraz innych wybranych metod takich jak: SR, XRD, EDS, XRF i XPS. Morfologię badanych materiałów zobrazowano dzięki skaningowej mikroskopii elektronowej. Niekiedy stosowano również transmisyjny mikroskop elektronowy. W dotychczas opublikowanych pracach wykazano, że dodatek tlenku grafenu do innych funkcjonalnych materiałów, w tym sieci metalo-organicznych (MOF), zwiększa ich pojemności adsorpcyjne względem wodoru i benzenu – reprezentanta VOCs.

 

Wartość projektu: 1 090 000,00 zł

Okres realizacji projektu: 07.07.2017 r. – 06.07.2020 r.

 

Efektem dotychczasowej realizacji projektu są następujące artykuły naukowe:

 1. Sylwia Szeligowska, Jerzy Choma, Mietek Jaroniec, Otrzymywanie i właściwości adsorpcyjne sieci metaloorganicznych, Wiadomości Chemiczne, 2017, 71, (5-6), 299-322.
 2. Barbara Szczęśniak, Jerzy Choma, Mietek Jaroniec, Materiały kompozytowe MOF-grafen, Wiadomości Chemiczne, 2017, 71 (9-10), 671-693.
 3. Marzena Czubaszek, Jerzy Choma, Adsorpcja wybranych barwników z roztworów wodnych na nanoporowatych materiałach węglowych otrzymanych z prekursorów polimerowych, Ochrona Środowiska, 2017, 39, (2), 3-10.
 4. Jerzy Choma, Jacek Jagiełło, Kamila Stachurska, Marcin Kloske, Aleksandra Dziura, Mietek Jaroniec, Analiza porowatości materiałów węglowych z jednoczesnym wykorzystaniem danych adsorpcji azotu i dwutlenku węgla, Ochrona Środowiska, 2017, 39 nr 3, 3-7.
 5. Barbara Szczęśniak, Łukasz Osuchowski, Jerzy Choma, Mietek Jaroniec, Highly porous carbons obtained by activation of polypyrrole/reduced graphene oxide as effective adsorbents for CO2, H2 and C6H6, Journal of Porous Materials, 2018, 25, 621-627.
 6. Barbara Szczęśniak, Łukasz Osuchowski, Jerzy Choma, Mietek Jaroniec, Gas adsorption properties of hybrid graphene-MOF materials, Journal of Colloid and Interface Science, 2018, 514, 801-813.
 7. Barbara Szczęśniak, Jerzy Choma, Mietek Jaroniec, Effect of graphene oxide on the adsorption properties of ordered mesoporous carbons toward H2, C6H6, CH4 and CO2, Microporous and Mesoporous Materials, 2018, 261, 105-110.
 8. Marzena Czubaszek, Jerzy Choma, Badania adsorpcji wybranych barwników z roztworów wodnych na nanoporowatych materiałach węglowych w warunkach dynamicznych, Ochrona Środowiska, 2018, 40 (3), 3-8.
 9. Barbara Szczęśniak, Jerzy Choma, Mietek Jaroniec, Tailoring surface and structural properties of composite materials by coupling Pt-decorated graphene oxide and ZIF-8-derived carbon, Applied Surface Science, 2018, 459, 760-766.
 10. Sylwia Gwardiak, Barbara Szczęśniak, Jerzy Choma, Mietek Jaroniec, Benzene adsorption on synthesized and commercial metal–organic frameworks, Journal of Porous Materials, 2019, 26, 1-9.